ABOUT US

เกี่ยวกับ Engineeringexpo2014

เพราะเรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆ กับยุคปัจจุบันถือว่ากำลังดำเนินควบคู่กันไป การติดตามข่าวสารและเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ จึงกลายเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น Engineeringexpo2014 เน้นข่าวสาร เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งไทยและต่างประเทศ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคนี้ถือได้ว่าเป็นยุคเทคโนโลยี เรื่องราวและข่าวสารเก่ยวกับเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศจึงกำลังได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้คนก็ยังไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของังคมยุคปัจจุบันเช่นเดียวกัน โดยเราหวังว่าจ่าวสารเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนที่สนใจเรื่องราวเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลได้มากที่สุด