ทำความรู้จัก เทคโนโลยีมาแรงยุคนิวนอร์มอล

ในยุคปัจจุบันที่หลากหลายประเทศทั่วโลกต้องพบเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้ประชาชนต่างต้องปรับตัวกันอย่างมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบนิวนอร์มอลแบบใหม่ที่ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก ไปจนถึง Social distancing ที่เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันเช่นนี้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ กำลังมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้หลากหลายเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในยุค New Normal กันมากยิ่งขึ้น โดยทางด้าน ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ในงาน Thailand Tech Show 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบกับธุรกิจและวิถีชีวิตแบบใหม่หรือวิถีชีวิตแบบ New Normal ในยุคปัจจุบันไปจนถึงในอนาคตอีกด้วย ซึ่งมีเทคนี้โลยีที่น่าสนใจดังนี้…..

วัคซีน covid19

ซึ่งโดยหลักๆ ของวัคซีนตัวนี้จะมีการใช้ 3 วิธีคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่การพัฒนายารักษาโรค covid-19 และการพัฒนาวัคซีนซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยและหลากหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัคซีน covid19 ที่กลายเป็นงานเร่งด่วนซึ่งต้องใช้ในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆ และการทดลองควบคู่ไปด้วย

ยาแก้ไขความชรา

อีกหนึ่งเทคโนโลยีแห่งความหวังของโลกและความหวังในอนาคตที่โลกอาจจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากมนุษย์ต้องการที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตในช่วงวัยชราได้มากยิ่งขึ้น อย่างมีคุณภาพและมีความสุขนั่นเอง โดยในขณะนี้ประเทศไทยก็มีในส่วนของยาอายุวัฒนะอย่าง REDGEMs หรือมณีแดง

การพัฒนาชิปสายพันธุ์ใหม่หรือ นิวโรมอร์ฟิกชิป

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ที่มีระบบประมวลผลให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับสมองของมนุษย์ซึ่งจะมีการพัฒนาเพื่อให้มาทำงานแทนมนุษย์ได้หลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น

พัฒนาวัสดุให้เป็นนาโนคาร์บอนจากการคาร์บอนไดออกไซด์

สำหรับเทคโนโลยีนี้จะมีการพัฒนาเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้มากยิ่งขึ้น

กรีนไฮโดรเจน

ที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตวัตถุดิบต่างๆ จากแหล่งพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อให้เราสามารถนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งนอกของเราต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมายดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยี จึงเข้ามามีบทบาทและมีส่วนช่วยได้มากยิ่งขึ้น

ที่มา https://www.thairath.co.th/news/society/1988075

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *