Year: 2023

car

รถหลุดจำนำไม่มีเล่ม แต่ราคาถูกมาก ควรซื้อไว้สักคันไหม?

อยากซื้อรถใหม่มือสองควรซื้อรถลุดจำนำไหม “รถ” เป็นยานพาหนะที่มีความสำคัญ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารถยนต์เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งในชีวิตที่หลายคนตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยว่าต้องมีในช่วงวัยหนึ่ง เมื่อเริ่มทำงานไปสักระยะ คนจึงเริ่มมองหาบ้านของตัวเอง และรถของตัวเอง ซึ่งรถซื้อได้ง่ายกว่าเนื่องจากราคาถูกกว่าจึงเป็นทรัพย์สินใหญ่ชิ้นแรกในชีวิต แต่ก่อนการซื้อต้องพิจารณาให้ดี บางคนตัดสินใจซื้อรถมือสองเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลงกว่าเดิม รถหลุดจำนำ คืออะไร? คนที่ตัดสินใจจะซื้อรถมือสองมักจะมองหารถราคาถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดง การซื้อรถใหม่หากไม่ซื้อสดก็ต้องวางเงินดาวน์เอาไว้ และต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยพร้อม ๆ กับการผ่อนชำระค่างวดรถยนต์ คิดเป็นเงินจำนวนมากกว่า แต่มีข้อดีที่ได้รถใหม่ ส่วนการซื้อรถมือสองมีทั้งการซื้อรถจากเต็นท์รถ ซื้อรถบ้านจากคนขายโดยตรง และการซื้อรถหลุดจำนำ ความหมายของรถหลุดจำนำ รถหลุดจำนำ หมายถึง รถที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์นำมาจำนำเอาไว้กับแหล่งเงินกู้เพื่อแลกกับเงินก้อน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามตกลง โดยการจำนำจะต้องมีการจ่ายค่าดอกเบี้ยและเงินต้นเพื่อไถ่ถอนรถออกมา แต่เมื่อผู้จำนำไม่ผ่อนชำระค่างวดรถตามกำหนด ผู้รับจำนำจะสามารถยึดรถคันนั้นและนำไปขายทอดตลาดได้ ปัญหาการขายต่อรถหลุดจำนำ รถหลุดจำนำสามารถขายต่อได้ แต่บ่อยครั้งการจำนำมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง ทำให้รถคันนั้นยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหนี้โดยสมบูรณ์ มักจะพบในการจำนำรถในแหล่งสินเชื่อที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น การจำนำรถกับเพื่อน การจำนำรถนอกระบบ หากกรรมสิทธิ์ไม่ตกเป็นของผู้ขาย การขายต่อรถจะเป็นไปได้ยาก และผู้ซื้อก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย รถหลุดจำนำเป็นรถที่มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ผู้ที่ต้องการรถราคาถูกและยังคงใช้งานได้ดีมักจะรอรถหลุดจำนำ แล้วซื้อต่อในราคาถูก ก่อนการซื้อควรสอบถามเกี่ยวกับเล่มทะเบียนและจัดการโอนเป็นชื่อของตนเองให้เรียบร้อย ป้องกันการถูกสวมรอยรถในภายหลัง รถหลุดจำนำไม่มีเล่มควรซื้อไหม? ข้อดีที่สุดของรถหลุดจำนำคือราคาที่ค่อนข้างถูก หากเป็นรถที่ไม่มีเล่มทะเบียนราคายิ่งถูกกว่าเดิม บางครั้งรถสภาพดีคิดราคาถูกกว่าราคาเต็มเกินครึ่ง แต่ก่อนการซื้อต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการซื้อรถหลุดจำนำไม่มีเล่มถือว่าผิดกฎหมาย เพราะเล่มทะเบียนรถถือเป็นสิ่งยืนยันตัวตนของรถ หากไม่มีเล่มทะเบียนรถการทำธุรกรรมเกี่ยวกับรถจะทำได้ยาก […]

Read More